29/01/2024: DE KOOPKRACHTPREMIE

De koopkrachtpremie: uit te keren voor 31/03/2024.

De regering bereikte eind november 2022 een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien. Die moet worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques, uit te reiken uiterlijk tegen 31 maart 2024.

Wat?

De koopkrachtpremie is een (para)fiscaal voordelige premie die je kan toekennen aan je werknemers wanneer je onderneming in 2022 een hoge winst of een uitzonderlijk hoge winst heeft behaald.

Wat hoge of uitzonderlijk hoge winst is, is afhankelijk van sector tot sector.

Waarom?

Dit initiatief van de federale overheid kwam er eind 2022 om de koopkracht van de werknemers op peil te houden.

Hoe?

De premie neemt de vorm aan van een papieren of elektronische consumptiecheque. Het is geen cash premie.

Hoeveel?

In de meeste gevallen wordt een sectorale cao gesloten. In deze cao wordt ‘hoge winst’ en ‘uitzonderlijk hoge winst’ in 2022 gedefinieerd en welk premiebedrag daar dan tegenover staat. De premie is beperkt tot maximum respectievelijk € 500 en € 700.

In het geval van een ondernemings-cao is het aan de werkgever om aan te tonen dat die ondanks de crisis goede resultaten kon aantonen, en vervolgens de premiebedragen vast te leggen tot maximum 750 euro.

Wanneer het niet mogelijk is om te werken met een cao, kan de koopkrachtpremie ook toegekend worden op basis van een individuele overeenkomst. Bij een schriftelijke bijlage hoeft de werkgever niets aan te tonen.

Blijven de premiebedragen van een sectorale cao onder de wettelijke maxima, dan kunnen individuele werkgevers alsnog beslissen om hoger te gaan.

Aftrekbaar?

Als je de spelregels volgt, is de koopkrachtpremie vrijgesteld van belastingen en van de normale RSZ-bijdragen. Er is wel voorzien in een bijzondere patronale RSZ-bijdrage van 16,5 %. Zowel de premie als de bijzondere RSZ-bijdrage zijn fiscaal aftrekbaar. Voor de werknemer is de premie niet belastbaar.

Heeft u hierover vragen, neem zeker contact op met uw dossierbeheerder of sociaal secretariaat.