13/02/2024: Erkend dienstverlener KMO-portefeuille

Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid waarmee ondernemers jaarlijks 7.500 € kunnen bekomen. Ondernemers kunnen dit gebruiken voor advies en opleidingen. Met als voorwaarde dat ze hiervoor samenwerken met een erkend dienstverlener zoals Centum.

Deze erkenning is enerzijds een bevestiging van de kwaliteit van onze diensten, anderzijds kan je met de KMO-portefeuille als klant van Centum tot 30% van de kostprijs van onze diensten recupereren.

Gesubsidieerde dienstverlening

De overheid wenst de ondernemer te stimuleren om professioneel advies in te winnen voor diensten die verder gaan dan de terugkerende bedrijfsuitgaven, namelijk uitgaven die hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidig of toekomstig functioneren van uw onderneming.

Verwerking van de boekhouding zit hier niet bij.

Wel het opzetten van uw eigen boekhouding en de opleiding hierrond.

Maar ook adviezen. Dit is onder andere het identificeren, het in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van uw onderneming, adviezen bij mogelijke overname, een investeringsplan voor noodzakelijke groei, heroriëntering van uw activiteiten, een haalbaarheidsstudie, Swot-analyse,...

Praktisch vertrekken we vanuit een concrete probleemstelling en zorgen we ervoor dat u beslissingen kan nemen op basis van een analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan. Dit met als doel uw onderneming vooruit te helpen.

Iets voor u? Wellicht wel. Neem contact met één van de dossierbeheerders. Ze helpen u verder om te kijken wat er precies kan.