21/08/2020: Wij hebben ze allemaal op een rij - de actuele corona maatregelen

Wij hebben ze nog allemaal op een rij: de Coronamaatregelen.


1. Relance-uitkering⁠

Aanvullende uitkering na heropstart verplichte sluiting en een omzetdaling hebben.⁠

2. Volledig overbruggingsrecht⁠

Een vervangingsinkomen wanneer je je zelfstandige activiteit niet meer kunt uitoefenen.⁠

3. Gedeeltelijk overbruggingsrecht⁠

Een vervangingsinkomen wanneer je je zelfstandige activiteit niet meer kunt uitoefenen.⁠

4. Hinderpremie⁠

Ben je door de maatregelen van de overheid verplicht je zaak of winkel te sluiten? Dan helpt de hinderpremie je om je vaste kosten te dekken. Als je niet verplicht bent om te sluiten, maar wel omzetverlies lijdt, kan je rekenen op een compensatiepremie.⁠

5. Uitstel van betaling sociale bijdragen⁠

Stel de betaling van je sociale bijdragen even uit, totdat de storm is gaan liggen. ⁠

6. Vrijstelling sociale bijdragen⁠

Bevind je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden? Dan kan je een vrijstelling aanvragen.⁠

7. Verlaging sociale bijdragen⁠

Ben je zeker dat je inkomen dit jaar lager is dan het inkomen waar we je bijdragen momenteel op berekenen. Dan kan je een vermindering van je bijdragen aanvragen tot een bepaalde drempel⁠

8. Ziekte-uitkering⁠

Voor wanneer je zelf getroffen wordt door het coronavirus.⁠

9. Corona-ouderschapsverlof⁠

Moet je als zelfstandige tijdens de maanden mei tot september je activiteiten onderbreken om voor je kinderen te zorgen? Dan kan je corona-ouderschapsverlof nemen.⁠

10. Corona ondersteuningspremie - aanvragen mogelijk tot en met 31 augustus

Ondernemers die door de beperkende maatregelen van de federale overheid te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode, kunnen een premie van € 2.000 aanvragen. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000.

11. Vlaams beschermingsmechanisme - aanvragen mogelijk vanaf oktober

Ondernemers die door het coronavirus te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de maanden augustus en september 2020 kunnen vanaf oktober 2020 een premie aanvragen.

De premie bedraagt 7,5% van de omzet tijdens de maanden augustus en september 2019 en is beperkt tot een maximumbedrag van € 15.000. De subsidie wordt gehalveerd voor bepaalde zelfstandigen in bijberoep

Wie vanaf 29 juli 2020 verplicht werd te sluiten door de overheid ingevolge de strengere maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad naar aanleiding van het coronavirus kan een voorschot van maximaal € 2000 aanvragen vóór 1 oktober 2020.

Voor meer info, contacteer uw dossierbeheerder. ⁠