27/10/2020: HORECA Ondersteuning - nieuwe maatregelen

HORECA ONDERSTEUNING – TE NOTEREN 16 NOVEMBER

De voorspelde goedkeuring van de maatregelen voor de Horeca werd vrijgegeven.

Dit zijn ze alvast kort samengevat samen met enkele andere maatregelen:

Federaal niveau:

Er is een verdubbeling van het overbruggingsrecht voor de volledige maanden oktober en november:

  • Voor een alleenstaande 2.583,38 euro
  • Voor een zelfstandige met gezinslast 3.228,20 euro

Er is een verlenging van het betalingsuitstel voor de bijdragen.

Dit kan aangevraagd worden via uw sociale kas of via uw boekhoudkantoor.

Vlaams niveau:

De horecazaken die de komende weken gedwongen moeten sluiten, krijgen een premie van VLAIO. Deze premie bedraagt 10% van de omzet die in dezelfde periode in 2019 werd gerealiseerd. Voor kleinere horecaondernemers is dit bedrag geplafonneerd op 11.250 euro. Voor werkgevers met meer dan 10 werknemers bedraagt de maximale steun 22.500 euro. De termijn van sluiting is ook bepalend.

Aanvragen doen wij vanaf 16 november.

Fiscale aftrekbaarheid VAPZ:

Het uitstel van betaling van de sociale bijdragen brengt de aftrek van de VAPZ-premie in 2020 niet in het gedrang.

Om belastingvoordeel te genieten op de VAPZ-bijdrage van 2021, zullen de sociale bijdragen van zowel 2020 als 2021 volgend jaar volledig en tijdig betaald moeten zijn (tenzij corona nog steeds rondspookt en er verlengd wordt)

De volledige tekst van Minister Crevits staat hieronder (de passages voor de Horeca werden in het geel gezet):

Persmededeling

KABINET VAN DE viceMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw HILDE CREVITS

Voorwaarden Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering de voorwaarden voor het Vlaams beschermingsmechanisme goedgekeurd. Cafés en restaurants die verplicht gesloten zijn, kunnen allemaal op steun rekenen. Restaurants die in de periode van 19 oktober 2019 tot 18 november 2019 meer dan 50% van hun omzet uit take away haalden, dienen een omzetdaling van minstens 60% aan te tonen. Voor alle andere ondernemingen geldt de voorwaarde dat ze minstens 60% omzetverlies moeten hebben in de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 of in de periode van 19 oktober tot 18 november 2020. Ondernemingen die nu nog de dagelijkse sluitingspremie ontvangen zullen voor de periode vanaf 1 oktober een beroep kunnen doen op het Vlaams beschermingsmechanisme.

Vorige week vrijdag heeft het Overlegcomité bijkomende maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén van de maatregelen is het sluiten van cafés en restaurants van 19 oktober tot 18 november 2020. Dat heeft niet alleen voor hen, maar ook voor de hele keten van toeleveranciers en klanten grote gevolgen. Daarom heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits opnieuw het Vlaams beschermingsmechanisme ingevoerd. Vandaag heeft de Vlaamse regering op voorstel van minister Crevits de voorwaarden goedgekeurd.

Cafés en restaurants automatisch toegang tot steun

Omdat cafés en restaurants gesloten zijn, krijgen zij automatisch toegang tot de steunmaatregel. Zij kunnen een aanvraag indienen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en hoeven geen omzetdaling aan te tonen. Het steunpercentage bedraagt 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019. Voor starters wordt gekeken naar een gelijkaardige periode of op basis van hun financieel plan. 10% van de omzet is ongeveer 2/3de van de vaste kosten. Restaurants kunnen tegelijkertijd afhaalmaaltijden aanbieden, maar wie in de periode 19 oktober 2019 tot 18 november 2019 meer dan 50% omzet haalde uit take away, moet wel aantonen dat er minstens 60% omzetverlies is.

Toeleveranciers en andere ondernemingen

Uiteraard zijn niet enkel cafés en restaurants getroffen door de strenge maatregelen. Ook andere ondernemingen zoals hotels en toeleveranciers of ondernemingen in de event- of toeristische sector ondervinden een grote impact van de maatregelen. Ook zij kunnen een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme. De onderneming moet minstens 60% omzetverlies hebben in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 november 2020 of 19 oktober 2020 tot 18 november 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het steunpercentage is ook in deze gevallen 10% van de omzet in dezelfde periode in 2019. De voorwaarde geldt dat wie niet verplicht gesloten is, actief moet zijn.

De sluitingspremie van 160 euro per dag, die sommige ondernemingen nu nog ontvangen, wordt stopgezet. Dat gaat dan bijvoorbeeld over discotheken en nachtclubs. Zij kunnen voor de periode vanaf 1 oktober een beroep doen op het Vlaams beschermingsmechanisme.

Maximum steun varieert naargelang grootte van de onderneming

Kleine ondernemingen kunnen voor een periode van 6 weken maximaal 11.250 euro steun ontvangen, voor de periode van 19 oktober tot 18 november maximaal 7.500 euro. Een onderneming met 10 personeelsleden of meer kan respectievelijk 22.500 euro of 15.000 euro steun ontvangen. Daarnaast is de steun beperkt tot 2.250 euro voor ondernemingen die in hoofdzaak maaltijden aanbieden en verplicht een witte kassa moeten gebruiken, maar niet beschikken over een geregistreerd kassasysteem.

Aanvragen mogelijk van 16 november

De premie zal aangevraagd en uitbetaald kunnen worden vanaf 16 november 2020 tot 31 december 2020 voor de periode van 1 oktober tot 15 november en de sluitingsperiode. De aanvraag zal gebeuren via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Het coronavirus slaat nog altijd hard toe. Vorige week werd er beslist om de restaurants en de cafés te sluiten. We hebben niet geaarzeld om meteen maatregelen te nemen om die en andere sectoren te steunen. Vandaag zijn die maatregelen concreet uitgewerkt en goedgekeurd. We werken niet langer met een vast bedrag voor iedereen en houden meer rekening met de grootte van de ondernemingen.”