07/08/2020: Brandend actueel:⁠ Nieuw Vlaams beschermingmechanisme voor periode augustus-september. ⁠ ⁠

Ondernemingen die door nieuwe coronamaatregelen hun omzet fors zien dalen, kunnen voor de periode augustus-september 2020 een Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. De hoogte van het bedrag wordt deze keer bepaald op basis van de omzet van de onderneming. Daarnaast wordt de handelshuurlening ook uitgebreid naar de eventsector. De beslissingen zijn tot stand gekomen na overleg met de sectoren

De voorbij weken is het aantal corona besmettingen opnieuw gestegen. De Nationale Veiligheidsraad, de gouverneur van de provincie Antwerpen en steden hebben bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. Dat is voelbaar voor heel wat sectoren, zeker voor de eventsector en haar 80.000 medewerkers.

Om ondernemingen te helpen deze economische terugval te overleven, voert Vlaams minister van Economie Hilde Crevits een Vlaams beschermingmechanisme in. Bedrijven die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2019 komen daarvoor in aanmerking. Het gaat om ondernemingen die open zijn, met uitzondering van de jaarlijkse sluitingsperiode.

Het steunbedrag bedraagt 7,5% van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar. De 7,5% is een benadering op basis van een redenering waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde vaste kost van 15% ten aanzien van de omzet, en een subsidiepercentage van 50% van die gemiddelde vaste kost. Het maximumbedrag ligt op 15.000 euro. De subsidie wordt gehalveerd als de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal geopende dagen in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2019.

Het beschermingsmechanisme kan logischerwijs pas na 30 september worden aangevraagd. Ondernemingen die door de recente verstrengde maatregelen verplicht gesloten zijn kunnen wel een voorschot van maximaal 2.000 euro aanvragen.

Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa.

Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.

Handelshuurlening

De handelshuurlening wordt vanaf nu ook uitgebreid naar de eventsector. Handelshuurleningen zijn bedoeld voor huurders die moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen. Dat is nu zeker het geval voor ondernemingen in de eventsector. Zij huren gebouwen of loodsen om hun materiaal te stockeren. Concreet zal de Vlaamse overheid ook voor hen 2 maanden huur voorschieten, op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden kwijtscheldt. Het maximumbedrag voor de lening bedraagt 35.000 euro.

Achtergestelde leningen

We vragen ook aan de Participatie Maatschappij Vlaanderen om nog een aanpassing te doen voor de toekenning van achtergestelde leningen. Start-ups, scale-ups en andere bedrijven kunnen zo’n lening aanvragen. Eén van de voorwaarden nu is dat het bedrijf op het moment van de aanvraag 80% van het personeel dat eind 2019 aanwezig was nog tewerkstelt of de 80% tewerkstelling opnieuw bereikt tegen eind 2020. In de praktijk blijkt dat ondernemingen terughoudend zijn om de lening aan te vragen uit vrees dat dit hoge percentage en de korte termijn om dit te behalen, niet kan gerealiseerd worden. De Vlaamse regering laat PMV nu toe om meer tijd te geven aan ondernemingen om aan de tewerkstellingsvoorwaarde te voldoen en om de minimumvoorwaarde te verlagen naar 60%.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Heel wat ondernemingen kennen een terugval door recente bijkomende corona veiligheidsmaatregelen. Zeker de eventsector beleeft moeilijke tijden. Voor de periode 1 augustus tot 30 september komt er een Vlaams beschermingsmechanisme. Het mechanisme geldt voor ondernemingen die hun omzet in de periode augustus-september met 60% of meer zien dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het toegekende bedrag is deze keer afhankelijk van de omzet van de onderneming.”

De beslissingen zullen via de websites van VLAIO en PMV kenbaar gemaakt worden.

Bron: kabinet Vlaams minister Hilde Crevits