09/04/2021: TAX SHELTER STARTUPS

Tax shelter startups

Startende vennootschappen ondervinden tijdens hun zoektocht naar financiering mogelijks moeilijkheden. Om deze vorm van ondernemingen te steunen besliste de federale overheid in 2015 de tax shelter voor startende ondernemingen te introduceren.

Wat is het?

Particulieren die zich inschrijven op nieuwe aandelen van een startende kleine vennootschap hebben recht op een belastingvermindering van 30% (KMO) of 45% (Micro-onderneming).

Welke voorwaarden hangen eraan vast?

Om in aanmerking te komen moeten de investeerders en de ondernemingen aan verschillende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering.

De aandelen waarop de particulier inschrijft moeten uitgegeven zijn naar aanleiding van de oprichting van de startende kleine vennootschap of van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na oprichting van de vennootschap.

Om het recht te kunnen verwerven moet de inbreng van de particulier gebeuren in geld. Belangrijk is ook dat de verworven aandelen minimaal 4 jaar in het bezit van de particulier blijven als hij de belastingvermindering wil verkrijgen. Bij schending van de voorwaarden binnen de 4 jaar wordt de belastingvermindering verhoudingsgewijs teruggenomen.

Hoe te verkrijgen?

Om die belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden) moeten de investeerders documenten ter beschikking stellen van de belastingadministratie. De startende vennootschap moet deze documenten opmaken en aan de investeerders bezorgen.

De belastingadministratie heeft een modelattest gepubliceerd dat de startende vennootschappen hiervoor vrijblijvend kunnen gebruiken (link: https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/116-modelattesten-20200131.pdf ).

Iets voor u? Wellicht wel. Neem contact met één van de dossierbeheerders. Ze helpen u graag verder om te kijken wat er precies kan.