18/05/2021: VERRUIMDE TRANSITIEPREMIE VOOR JONGE ONDERNEMERS

Verruimde transitiepremie voor jonge ondernemers

Bent u een niet-werkende werkzoekende en wilt u graag als zelfstandige werken? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een transitiepremie. Deze premie moet het verlies van de werkloosheidsuitkering gedurende twee jaar compenseren. Op deze manier wil de Vlaamse overheid werkzoekenden stimuleren om ondernemer te worden.

Tot nu toe was de transitiepremie enkel mogelijk voor 45-plussers. Deze transitiepremie werd dus nu ook uitgebreid naar jonge ondernemers. Op die manier is het tussen 1 april 2021 en 31 maart 2022 ook voor ondernemers jonger dan 45 jaar mogelijk om deze premie aan te vragen.

Voorwaarden

Naast de leeftijdsvoorwaarde, blijven alle andere voorwaarden van de klassieke transitiepremie gelden voor de verruimde premie. Lees de voorwaarden hier na.

Bedrag en duur

De verruimde transitiepremie wordt voor dezelfde periode als de klassieke transitiepremie toegekend (gedurende maximaal 2 jaar), maar het bedrag is lager dan de klassieke transitiepremie.

Opgelet! Ben je 45 jaar of ouder? Dien je aanvraag dan nog vóór 1 juni 2021 in, zo ontvang je de hogere maandelijkse premies van de originele transitiepremie. Vanaf 1 juni 2021 tot en met 31 maart 2022 gelden namelijk ook voor 45-plussers de voorwaarden van de verruimde transitiepremie, waardoor de maandelijkse premies aanzienlijk minder worden.

Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de maandelijkse premie:

MaandenMaandelijkse premie
1ste tot en met 3de maand500 euro
4de tot en met 6de maand450 euro
7de tot en met 9de maand400 euro
10de tot en met 12de maand350 euro
13de tot en met de 15de maand300 euro
16de tot en met de 18de maand250 euro
19de tot en met de 21ste maand200 euro
22ste tot en met de 24ste maand150 euro


Aanvraag

De verruimde transitiepremie moet je binnen de drie maanden na de start van je zelfstandige activiteit in hoofdberoep aanvragen. (idem klassieke transitiepremie) Dat kan je enkel online doen.

Belasting

De transitiepremie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon en niet aan de onderneming. Die natuurlijke persoon is dan onderworpen aan de personenbelasting onder deel II Winsten en Baten.

De hoogte van de belasting is afhankelijk van de persoonlijke situatie. De transitiepremie is dus een beroepsinkomen en wordt als dusdanig belast. Er zijn ook sociale bijdragen op verschuldigd.

Er is geen beperking voor inkomsten uit het zelfstandig beroep boven op de premie.

Zie ook Verruimde transitiepremie

Indien u nog meer informatie wenst hierover, kan u steeds uw dossierbeheerder contacteren.