02/04/2021: REGISTRATIEPLICHT TELEWERK

Registratieplicht telewerk

Corona achtervolgt ons overal en sinds de start van de pandemie blijkt telewerk verplicht. Telewerk is dan ook geen aanbeveling meer maar de norm. Onze overheid voert tal aan controles uit en om dit nog strenger te controleren moet elke werkgever een formulier indienen op de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/telewerk).

Voor wie? Alle werkgevers (uitzondering: niet voor ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn)

Wat moet je registreren?

  • Aantal personen werkzaam per vestiging op de eerste dag van de maand
  • Aantal personen werkzaam met een functie waarbij telewerk niet mogelijk is

Opgelet! Ook jouw uitzendkrachten, werknemers van bedrijven die werkzaamheden in jouw onderneming komen uitvoeren en bij jouw actieve zelfstandigen tellen mee, maar enkel als ze structureel (niet sporadisch) bij jouw actief zijn.

Is dit een eenmalig iets? De registratie is maandelijks, uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand.

Vanaf wanneer geldt de verplichting? Vanaf 6 april 2021. Maar je kan het formulier al vroeger invullen.

Is dit een verplichting? Ja! Werkgevers die de verplichting niet (tijdig) vervullen, kunnen worden bestraft met een sanctie (boetes tussen 200 en 4000 euro).

Wat wil de overheid hier mee bereiken? De registratieplicht moet werkgevers sensibiliseren op het vlak van telewerk. Overigens biedt de inspecteurs een houvast om het gesprek aan te gaan als ze bij een controle grote verschillen vaststellen tussen de ingevulde gegevens en de effectieve aanwezigheid op de werkvloer. Tot slot kan de RSZ bedrijven opsporen die, in vergelijking met andere bedrijven uit een gelijkaardige branche, (te) veel werknemers op de werkvloer hebben doorgegeven.

Mochten er nog vragen zijn, twijfel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder.