24/10/2023: STATUTENWIJZIGING WVV

Zijn de statuten van uw vennootschap al aangepast aan de nieuwe wetgeving?

Hopelijk wel, want op 31/12/2023 loopt de overgangsregeling af en riskeert u in de “problemen” te komen.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is sinds 1 mei 2019 van kracht. Het gold meteen voor vennootschappen die na die datum werden opgericht. Bestaande vennootschappen krijgen tot 31 december 2023 de tijd om hun statuten aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

Waarom is dit nodig? De aanpassing moet er komen omdat de statuten bepalingen kunnen bevatten die strijdig zijn met het WVV.

Hoe dient deze statutenwijzigingen te gebeuren? Voor vennootschappen die notarieel werden opgericht (bijvoorbeeld de BVBA of de NV) moet de statutenwijziging ook bij de notaris plaatsvinden. Het proces werd vergemakkelijkt omdat u sinds 20 juni de akte op afstand digitaal kunt ondertekenen.

Ben ik bij de laatste om deze statutenwijziging door te voeren? Uit cijfers bleek van de vennootschappen die hun statuten dienen te wijzigen er op het einde van kwartaal één 2023, slechts een derde (32,3%) de wijzigen liet doorvoeren. Er is dus nog werk aan de winkel!

Is voor uw vennootschap deze statutenwijziging nog niet gebeurd? Of heeft u hier vragen over? Twijfel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder.