22/12/2022: VERLEGGING BTW BIJ WERK IN ONROERENDE STAAT: NIEUWE FACTUURVERMELDING VANAF 01.01.2023

Verlegging BTW bij werk in onroerende staat: nieuwe factuurvermelding vanaf 01.01.2023

Wanneer u een werk in onroerende staat uitvoert voor een BTW belastingplichtige klant vermeldt u op de factuur tot op heden eenvoudigweg ‘BTW verlegd.

Vanaf 01.01.2023 zal dit veranderen ingevolge het KB van 26.10.2022 (B.S. 10.11.2022).

Afnemer = Belgische onderneming

Vanaf 01.01.2023 is de loutere vermelding ‘btw verlegd’ niet voldoende. De wetgever legt de onderneming een nieuwe verplichte factuurclausule op.

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

Deze nieuwe factuurclausule wordt ingevoerd om te vermijden dat de aannemers ten onrechte de verlegging van heffing zouden toepassen.

Wanneer de afnemer geen periodieke btw-aangiften moet indienen (kleine ondernemingen en forfaitaire landbouwers), moet hij de aannemer hiervan op de hoogte brengen. Dit betekent met andere woorden dat de verantwoordelijkheid voor het toepassen van de regeling medecontractant verlegd wordt naar de afnemer van het werk in de onroerende staat. Bij foutief gebruik van deze regeling, zal de afnemer instaan voor de verschuldigde belasting, interesten en eventuele geldboeten die daaruit voortvloeien.

Afnemer = Buitenlandse onderneming

Indien de afnemer een buitenlandse onderneming is met een Belgisch btw-nummer, is de verlegging van de btw op heden alleen maar mogelijk indien de onderneming een fiscale vertegenwoordiger heeft aangesteld. Deze aanstelling is niet verplicht voor EU ondernemingen die zich rechtstreeks kunnen identificeren. Bij rechtstreekse identificatie dient men wel btw op de factuur aan te rekenen.

Ook deze regeling wijzigt vanaf 01.01.2023. De verlegging wordt ook van toepassing wanneer de afnemer een buitenlandse onderneming is met rechtstreekse btw-identificatie.

Heeft u vragen over de nieuwe factuurvermelding of over de aanpassing van Artikel 20 KB nr. 1 WBTW? Neem dan contact op met één van onze dossierbeheerders.