06/10/2022: BOETE WEGENS NIET DOORGEVEN IDENTITEIT BESTUURDER VAN VOERTUIG VENNOOTSCHAP

Begaat u of iemand anders een overtreding met de wagen van de vennootschap, dan ontvangt u op naam van de vennootschap een proces-verbaal met het verzoek om de identiteit van de chauffeur aan te geven. Het is verplicht de identiteit van de bestuurder kenbaar te maken. Het niet melden van de identiteit wordt streng beboet.

Waarom ontvang ik deze boete ?

Uw onderneming is houder van de nummerplaat van een voertuig dat betrokken is bij een verkeersovertreding of uw onderneming werd aangeduid als verantwoordelijk voor dit voertuig. Voor bepaalde verkeersovertredingen ontvangt u rechtstreeks een minnelijke schikking van het openbaar ministerie.

Welke acties moet ik ondernemen ?

U bent verplicht binnen de 15 dagen na verzendingsdatum van de minnelijke schikking de identiteit door te geven van de bestuurder die met het voertuig reed op het moment van de overtreding. Indien u dit niet weet, moet u de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig doorgeven.

Wat als ik deze acties niet onderneem ?

U bent verplicht binnen de 15 dagen na verzendingsdatum van de minnelijke schikking de identiteit van de bestuurder door te geven die met het voertuig reed op het moment van de overtreding. Indien u dit niet weet, moet u de identiteit doorgeven van de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig.

Doet u dit niet, dan kan u een geldboete krijgen van 200 tot 4000 euro en/of een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden. Doet u dit opnieuw binnen de 3 jaar, dan wordt uw straf verdubbeld.

Wat als ik niet akkoord ben ?

U bent verplicht de bestuurder te identificeren die met het voertuig reed op het moment van de overtreding. Indien u dit niet weet, moet u de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig doorgeven.

Indien u niet akkoord gaat met de vastgestelde overtreding, kan u betwisten op feiten.