11/03/2022: ATTEST 6% IN DE BOUW: WEG ER MEE

Afschaffing attest 6% btw op renovatie

Als aannemer bent u al jaar en dag verplicht een attest 6% BTW aan te vragen. Het attest bevestigt de ouderdom (ouder dan 10 jaar) en de aanwending van de woning (hoofdzakelijk privé) waaraan werken uitgevoerd worden. Een nieuw wetsontwerp voorziet vanaf 1 januari 2022 in een vervanging van die bijkomende administratieve verplichting door een specifieke vermelding op de factuur. Tijdens een overgangsperiode tot 30 juni 2022 kunnen aannemers wel nog gebruik maken van het attest.

Standaardverklaring op factuur

De attestverplichting wordt vervangen door een standaardverklaring op de factuur zelf. Deze luidt als volgt:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

1. De werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken.

2. De woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt.

3. De werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn. Dit betekent dat de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk is voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Dankzij deze factuurvermelding bent u niet langer aansprakelijk bij de foutieve toepassing van het verlaagd tarief als de woning niet voldoet aan de ouderdomsvoorwaarde of bij privégebruik. Uw klant heeft één maand de tijd om bovenstaande vermelding op de factuur te betwisten.