Home

Welkom

Tarieven

Vrije beroepen

Horeca

Gebouw

Contact

 

Onze tarieven

 

Onze adviezen zijn steeds concreet. We geven geen nutteloos uitgebreide adviezen met extra dure bladvulling. We willen enkel bruikbare, realistische en vooral verstaanbare adviezen geven waar we samen met u onmiddellijk mee aan de slag kunnen.

 

Duidelijke afspraken en doorzichtige tarieven vinden wij voor iedereen het best. Hiervoor maken we een opdrachtenbrief.

 

In ons tarief maken we voor onze lopende dossiers een onderscheid tussen enerzijds boekhouding en anderzijds speciale adviezen en verrichtingen.

 

Altijd maken we duidelijke afspraken.

 

De facturatie kan gebeuren via maandelijkse of kwartaal voorschotten waarbij we dan op het einde van het jaar aan de hand van de prestaties een afrekening bezorgen.

 

 

Niet zonder reden zijn we fier op het gebouw waar we onze kantoren hebben kunnen onderbrengen. Het is in vele opzichten een uniek en kunstig gebouw.  Eerst en vooral omdat de toenmalige bouwheer Raoul Amand in 1937 opdracht gaf aan de lokale architect Florent Vervalcke een huis te tekenen dat in geen geval in de richting van de kustarchitectuur mocht gaan. Het moest een voorbeeld zijn van de nieuwe stijl, het modernisme.

Architect Vervalcke werkte hiermee zijn enige modernistisch project aan de kust uit. Zijn eigen voorkeur ging uit naar de traditionele Vlaamse hoevestijl die in veel villa's in het  Zoute terug te vinden is.

En het speciale karakter werd nog eens onderstreept toen het reclamebureau van Peugeot er voor koos de promotiespot voor de wereldwijde lancering van hun 206 in en rond het huis op te nemen. Naar hun zeggen is er langs heel de Belgische en Franse kust maar één dergelijk pand bewaard gebleven dat een welbepaalde kust-ambiance uitademende.

Maar naast de stijl is er ook de unieke binnen-afwerking. Aan elke muur hangen ceramische tegels, in iedere ruimte een aparte kleur. Het spreekt voor zich dat we dit unieke maar al te graag bewaarden als een stukje kust-en kunstpatrimonium.

Samen met de architecten Patrick Chielens en Stefan Kips, het Lucasarchief en de gemeente Knokke-Heist, hebben we er naar gestreefd het huis zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen.  Binnen hebben we enkele ruimten extra kunstig gemaakt door jonge kunstenaars de mogelijkheid te geven een bepaalde tijd hun werken te tonen.

 

De verbouwing was dan ook niet zo eenvoudig. Wie wil, kan hieronder even terug in de tijd naar 1937 of eens kijken hoe we te werk gegaan zijn.

 

Nog beter, is even komen kijken. We leiden u graag rond in het "ceramische huis".

Bel, mail, of fax ons, of maak gebruik van het contactformulier.

Formulier aan het verzenden...

The server encountered an error.

Form received.

Centum

100% boekhouding en advies

 

Zeerobbenlaan 16 (hoek Elizabetlaan)

8300 Knokke-Heist

 

tel. 050 61 93 90  |  fax 050 61 93 99

 

infoatcentum.be

 

 

voormiddag

 

8.30u - 12.00u

 

8.30u - 12.00u

 

 

8.30u - 12.00u

 

 

8.30u - 12.00u

 

8.30u - 12.00u

Openingsuren:

namiddag

 

13.30u - 17u

 

we werken achter gesloten deuren

 

we werken achter gesloten deuren

 

13.30u - 17u

 

13.30u - 16u

maandag

 

dinsdag

 

 

woensdag

 

 

donderdag

 

vrijdag